SUMAN SAHU
Emerald

MANOJ KUMAR NAYAK
Pearl

MANOJ KUMAR NAYAK
Pearl

AMIR KHAN
Pearl

SATYARANJAN JENA
Pearl

MANAS RANJAN UPADHYAYA
Pearl

JANMENJAY SINGH
Gold

ABDUL GAFUR
Gold

ARUN KUMAR PATI
Gold

DEEPAK KUMAR SANDHA
Gold

PAWAN PATEL
Silver

ANANT SHARMA
Silver

PRAKASH BHISIKAR
Silver

MR.PRITAM SINGH SAHU & MRS. HEMVATI SAHU
Silver

MR.NITISH CHAKRABORTY & MRS RADHA CHAKRABORTY
Silver

SANTOSH CHAUDHARY
Silver

NIKHIL SUDDH
Silver

SHUBHAM TAYDE
Silver

NISHA SONDHIYA
Silver

SUMANLATA SHUKLA
Silver