NARENDRA SINGH BHADORIYA
Diamond

SITANATH PRADHAN
Topaz

SANOAJ KHAN
Topaz

ASWINI KUNDU
Topaz

SANTOSH KUMAR BEHERA
Pearl

MR. BHUSHAN CHOTAI
Pearl

SUNIL KUMAR GUPTA
Pearl

OMPRAKASH SINGH
Pearl

SHRIMANTA BEHARA
Pearl

JAYANTA KUMAR DAS
Pearl

YASHPAL RAMTEKE
Gold

MR. VAIBHAV LAMBAT
Gold

LOKESH KURVE
Gold

HIMANGSHU SEKHAR SAHOO
Gold

ALPANA BISOI
Gold

BASANTA KUMAR MURMU
Gold

MR.DAMESHWAR SAHU
Silver

PINTOO SHARMA
Silver

CHANDRAKALA SUKHDEV RAWTE
Silver

MONU PATEL
Silver